Kit Autoconsumo Fotovoltaico

Energia7 > Painéis Fotovoltaicos > Kit Autoconsumo Fotovoltaico

Kit 250

Kit 500

Kit 750

1 Módulo Solar 250Wp + 1 micro inversor 250W 2 Módulos Solares 250Wp + 2 micro inversores 250W 3 Módulos Solares 250Wp + 3 micro inversores 250W
545 € - € - €

Kit 1000

Kit 1250

Kit 1500

4 Módulos Solares 250Wp + 1 inversor 1000W 5 Módulos Solares 250Wp + 1 inversor 1000W 6 Módulos Solares 250Wp + 1 inversor 1500W
- € - € - €